Header
Головна Про підприємство Історія Повноваження Реєстр  Про неупередженість Фінанси Контакти
 
НАШІ ПОВНОВАЖЕННЯ
Документ Ким виданий Номер, дата та термін дії Виписка з документа Сфера, номенклатура

Наказ від 29.04.2014 р. № 507 про призначення органу з сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО

Мінекономрозвитку України

№ UA.P.013 від 29.04.2014 р.без обмеження терміну дії

...Призначити та уповноважити органи із сертифікації в державній системі сертифікації за переліком згідно з додатком...

Номенклатура

Наказ від 29.04.2014 р. № 507 про призначення органу з сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО

Мінекономрозвитку України

№ UA.PN.013 від 29.04.2014 р.без обмеження терміну дії

...Призначити та уповноважити органи із сертифікації в державній системі сертифікації за переліком згідно з додатком...

Наказ від 29.04.2014 р. № 508 про призначення органу з сертифікації систем управління в системі УкрСЕПРО

Мінекономрозвитку України

№ UA.MQ.025 від 29.04.2014 р.без обмеження терміну дії

ОС ДП "СВЦОО" назначен на проведение работ по сертификации систем управления в государственной Системе сертификации УкрСЕПРО...

Атестат про акредитацію випробувального центру

Національним Агентством з акредитації України

№ 2H122 від 28.09.2018 р., дійсний. до 27.09.2023 р.

..НААУ цим засвідчує компетентність Випробувального центру ДП "СВЦОО" відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) в сфері функціональних випробувань...

Сфера

Атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності продукції відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 в сфері технічних регламентів

Національним Агентством з акредитації України

№ 1О024 
від 25.02.2019 р., дійсний. до 24.02.2024 р.

...ООВ ДП "СВЦОО" призначений на проведення робіт
з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів:
1 - ТР водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі;
2 - ТР обладнання, що працюють на газоподібному паливі;
3 - ТР безпеки обладнання, що працює під тиском;
4 - ТР з електромагнітної сумісності обладнання

Сфера

Атестат про акредитацію органу з оцінки відповідності систем менеджмента на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO / IEC 17021-1: 2015 року в сфері ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT)

Національним Агентством з акредитації України

№ 8О051 від 11.06.2018 р. дійсний до 24.02.2019 р.

..НААУ цим засвідчує компетентність ООВ ДП "СВЦОО" на відповідність вимогам
ДСТУ EN ISO / IEC 17021-1: 2015 року в сфері ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT)

Сфера

Наказ про призначення органу з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Мінекономрозвитку України

№ 204 від 24.02.2014 р., без обмеження терміну дії

... ООВ ДП "СВЦОО" (ідентифікаційний номер UA.TR.012) призначений на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів:
1 - ТР водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі;
2 - ТР обладнання, що працюють на газоподібному паливі;
3 - ТР низьковольтних електричного обладнання;
4 - ТР безпеки обладнання, що працює під тиском;
5 - ТР з електромагнітной спільності обладнання;
6 - ТР безпеки машин;
7 - ТР безпеки простих посудин високого тиску

Наказ про призначення органу з оцінки відповідності на здіснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту Мінекономрозвитку України № 1725 від 29.11.2017 р., без обмеження терміну дії .. ООВ ДП "СВЦОО" (ідентифікаційний номер UA.TR.012) призначений на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту
з електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1077)
Сфера
Наказ про призначення органу з оцінки відповідності на здіснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту Мінекономрозвитку України № 547 від 19.04.2018 р., без обмеження терміну дії ООВ ДП "СВЦОО" (ідентифікаційний номер UA.TR.012) призначений на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту
водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (Постанова КМУ від 27.08.2008 р. № 748)

Свідоцтво про атестацію наукової організації

Міністерством освіти і науки України

№ 00150 від
10.12.2019 р., дійсне до 10.12.2021 р.

ДП "СВЦОО" Міністерства розвитку економики, торгівлі і сільського господарства України за результатами державної атестації, проведеної 28 листо- паду 2019 року, визнається такою, що пройшла державну атестацію з атестаційною оцінкою 1.90/1.77 строком на 2 роки

Сертифікат на систему управління якістю

Національним органом України з сертифікації

№ UA 2.002.07447-13
від 14.01.2013 р., дійсний до 13.01.2018 р.

... система управління якістю стосовно послуг з сертифікації та випробувань продукції, оцінки відповідності, сертифікації систем управління якістю, що здійснюється ДП "СВЦОО" і відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001: 2009