Header
Головна Про підприємство Історія Повноваження Реєстр  Про неупередженість Фінанси Контакти
 
КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
1956 - 1979 р.р.

1956 р. - в системі Академії будівництва і архітектури УРСР було створено Науково-дослідний інститут санітарної техніки і обладнання будівель та споруд (НДІСТ). Засновником і його першим директором був дійсний член Академії будівництва і архітектури УРСР, доктор технічних наук, професор Б.М. Лобаєв.

1965 р. - НДІСТ був підпорядкований Міністерству промисловості будівельних матеріалів СРСР в складі Головного управління промисловості санітарно-технічного обладнання. Тематика інституту була зорієнтована на створення виробів машинобудування масового випуску автоматизованих опалювальних котлів, газопальниковими пристроїв, малометражних котлів, опалювальних приладів, обладнання для утилізації тепла відхідних газів, на розробку технології виробництва, а також на рішення на підприємствах галузі питань охорони праці та техніки безпеки, охорони довкілля. Роботи велися на підприємствах союзного підпорядкування, розташованих в Росії, Україні, Казахстані, Білорусі, Литві.

1980 - 1993 р.р.

1980 р. - НДІСТ стає Головною організацією по державних випробуваннях опалювальних водогрійних котлів теплопродуктивністю до 85 кВт.

1983 р. - Головна організацієя по державних випробуваннях опалювальних водогрійних котлів пройшла первинну атестацію.

1987 р. -в інституті створюється спеціальна випробувальна лабораторія, після чого номенклатура закріплених за інститутом продукції розширюється за рахунок сталевих радіаторів, водогрійних котлів теплопродуктивністю до 3,15 МВт, що працюють на всіх видах органічного палива і транспортабельних автоматизованих котелень.

1992 р. -випробувальна лабораторія аккредитуется Госсстандартом України на технічну компетентність з одночасним розширенням номенклатури продукції (опалювальних апаратів, нагрівальних приладів, газопальниковими пристроїв).

1993 р. -Наказом Мінмашпрому України №449 від 09.08.1993 р. на базі випробувальної лабораторії НДІСТ створюється державне госпрозрахункове підприємство - Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання - ДГП СВЦОО.

30 лютого 1993 р. - день утворення ДГП СВЦОО

Відповідно до наказу № 1 від 30.12.1993 р. ДГП СВЦОО починає виробничо-фінансову діяльність.

1994-1997 р.р.

1994 р. - ДГП СВЦОО аккредитуется Держстандартом України як Орган з сертифікації продукції в Системі сертифікації УкрСЕПРО.

1996 р. -ДГП СВЦОО аккредитуется Держстандартом Росії як незалежна технічно компетентна випробувальна лабораторія в Системі сертифікації ГОСТ Р.

1998-2003 р.р.

1998 р. - Завершено будівництво та обладнання лабораторії випробувань малих опалювальних котлів, лабораторії випробувань великих опалювальних котлів, Купується обладнання для оснащення лабораторії випробувань опалювальних приладів, газових плит, електробезпеки та метрології, і починається її будівництво.

2001 р. -Завершено будівництво лабораторії випробувань опалювальних приладів, газових плит, електробезпеки та метрології, проведена атестація її обладнання (кліматична камера, вібростенд, установка випробувань на вологостійкість і ін.).

2002 р. - ДГП СВЦОО сертифікує в Держстандарті України систему управління якістю щодо надання послуг з сертифікації та випробувань опалювального обладнання на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2001.

2002 р. - ДГП СВЦОО аккредитуется Держстандартом Росії як незалежний технічно компетентний випробувальний центр в системі сертифікації Гост Р.

2004-2005 р.р.

2004 р . - ДГП СВЦОО аккредитуется Національним агентством з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ / IEC 17025-2001 як Випробувальна лабораторія

2005 р. - ДГП СВЦОО аккредитуется Національним агентством з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001 як Орган з сертифікації

2005 р. - ДГП СВЦОО призначається Держспоживстандартом України Органом з сертифікації на проведення робіт із сертифікації продукції та послуг в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО

2005 р. - ДГП СВЦОО уповноважений Держспоживстандартом України на проведення робіт з сертифікації імпортної продукції в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО